Marriage and having children?

Cứ cho là mình là 1 đứa vô cảm lạnh lùng đi, nhưng thực sự quan điểm của mình về việc lấy vợ lấy chồng sinh con, tự lập 1 gia đình mới nhất nhất nên là tách riêng hẳn ra. I mean, come on, you are starting a new family here. Với mình đã có 1 gia đình mới, tức là tự mình gánh vác lấy nó, tự mình nuôi dưỡng nó, tự mình gây dựng hết. Vì sao con gái đi lấy chồng cứ phải về ở nhà chồng? Cung phụng chồng, bố mẹ chồng, nhà chồng – những người theo 1 cách nào đấy là hoàn toàn xa lạ luôn. Lấy chồng, là thằng chồng, chứ không phải lấy cả cái nhà đấy. Vì sao không thể tự/ được phép ở riêng, tự sống với nhau, tự xây dựng một GIA ĐÌNH MỚI?? Cái đấy mới là hôn nhân. Xong rồi đời đời kiếp kiếp theo cái nếp đấy, như một gánh nặng truyền kiếp vậy, kiểu sinh ra đã cảm thấy mình đang mắc nợ ai đó/ gia đình nào đó rồi. Mà các anh chồng cũng nào có thấu hiểu cho. Họa hoằn lắm được một vài anh trong cả tỷ con người, vày tỏ quan điểm thì các anh nhao nhao lên chửi rủa. Cái mới nói, mình không lấy chồng đâu :((

Đối với mình mà nói, việc sinh con đẻ cái cũng thế. Có con là hành động của 2 người trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm với hành động đấy chứ. Sao lại có thể sinh con ra rồi tất cả mọi việc khó khăn ban đầu đó lại đổ vào một (vài) người nào khác? Nó làm mình thấy như việc đó chứng tỏ không có 1 chút trách nhiệm nào vậy. Có thể là thăm nom, giúp đỡ, nhưng không thể là tất cả, và làm cho người khác thấy như đấy là nghĩa vụ của họ, không phải là của mình vậy. We all gotta have some boundaries here. Dù là 1 gia đình thật đấy, technically là nên giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau đấy, nhưng nhất nhất phải có chừng mực nào đó. Vì đấy là thể hiện việc mình có trách nhiệm hay không. Giả như, nếu không thể chăm và nuôi dạy con, thì sinh ra làm ếu gì? Mình đã chứng kiến hàng tỷ câu chuyện cứ diễn ra như thế này. Và cảm thấy vô lý không thể chịu nổi. Cả việc ai ai cũng nhất nhất phải có chồng có con nữa. Để mà hành nhau đời đời kiếp kiếp như này hả?

Có vậy thôi, nếu không thể thì đừng làm. Nếu không muốn càng không nên ép bản thân làm. Nếu đã làm thì phải sẵn sàng đã và phải có trách nhiệm với hành động và gánh vác kết quả, đừng để liên lụy đến người khác nhiều đến thế…

Advertisements